طرز کار دستگاه بخور سرد - دستگاه بخور سرد چیست و چگونه کار میکند

دستگاههای جدید بخور جهت ایجاد رطوبت مناسب در محیط به تکنولوژی آلتراسونیک تجهیز شده اند. در این نوع تکنولوژی جریان الکتریسیته با ایجاد میدان مغناطیسی باعث لرزش یک صفحه سرامیکی میشود و آب با عبور از این صفحه و انرژی حاصل ، به قطرات بسیار ریز و بخار تبدیل میشود. بنابراین بخار ایجاد شده در اثر نوسان میباشد و نه حرارت

دستگاه بخور سرد التراسونیک بخار بیشتری تولید میکنند و بیشتر جذب هوا شده و محیط بیشتری را مرطوب میکنند. بخار تولید شده در سایر بخورها معمولا به بالا حرکت میکنند، اما در دستگاه بخور سرد به طور یکنواخت پخش میشود. مصرف برق نیز در دستگاه بخور سرد بسیار کمتر است

 

نبولایزر یا دستگاه بخور سرد وسیله ای پزشکی برای افزایش میزان رطوبت هوا میباشد

 

مدت زمان استفاده از دستگاه بخور سرد : از دستگاه بخور سرد نباید به طور متناوب استفاده کرد . در هر شش ساعت نیم ساعت تا یک ساعت روشن بودن دستگاه کافیست و این زمان بستگی به محل استفاده یا تجویز پزشک دارد

 جستارها :  امواج التراسونیک ، روش استفاده از دستگاه بخور سرد ، نحوه کار دستگاه بخور سرد ، طرز استفاده از دستگاه بخور صورت ، راهنمای استفاده از دستگاه بخور ، مدت زمان استفاده از دستگاه بخور سرد و گرم